😍 Giảm 30% toàn bộ sản phẩm (bao gồm cả dép Rider)
😍 Giảm 30-50%++ Toàn bộ sản phẩm
😍 Giảm thêm 10% trên giá đã thanh toán cho bill 02 sản phẩm, giảm thêm 15% trên giá đã thanh toán cho bill từ 03 sản phẩm trở lên trong danh mục đặc biệt.

🔈🔈Thời gian 09-12/07/2020

*Không áp dụng CTKM cho các mã giày SUPER LIGHT 17

️🛒 Đặt lịch đến Li-Ning sắm cho đầy tủ đồ thôi bạn ơi ‼️

🏍 Freeship với hóa đơn từ 600k

☎ Hotline: 0918401585

🌎 Xem thêm các sản phẩm khác tại: https://lining.com.vn/